Kontakt

ADRES:
Mykoterapia
ul. Piotrowicka 62
44-341 Skrbeńsko
NIP: 6331198186
REGON: 24914008

DANE KONTAKTOWE:
+48 536 478 110
+48 536 298 055
biuro@mykoterapia.pl

KONTO BANKOWE:

PKO Bank Polski
PL 06 1020 2472 0000 6502 0662 8442

    Operacja pn.: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych bazujących na grzybach egzotycznych” mająca na celu dywersyfikację oferty firmy Planto Jacek Śledziewski oraz podniesienie jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Osiągnięcie założonego celu jest uzależnione od wdrożenia innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii produkcji suplementów diety bazujących na suszu grzybów egzotycznych oraz zestawów edukacyjnych do samodzielnej hodowli i upominków firmowych. Realizacja inwestycji przełoży się na utworzenie 2 miejsc pracy.

    Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

    Unia

    Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie