Soplówka jeżowata i jej właściwości

Soplówka jeżowata (łac. Heriium erinaceus) jest gatunkiem powszechnie występującym w Ameryce Północnej oraz Japonii. Na naszym kontynencie jest rzadko spotykana. W Polsce jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną.

Jest grzybem jadalnym o delikatnym smaku i łagodnym, lekko orzechowym aromacie. Bardzo popularnym jako dodatek do wielu dań w kuchni chińskiej oraz japońskiej.

Jednakże nie wszyscy wiedzą, że Hericium Erinaceus zaliczany jest do grzybów leczniczych ze względu na swoje wszechstronne właściwości. Gatunek ten był już wykorzystywany w tradycyjnej medycynie chińskiej jako środek przeciwzapalny oraz zwiększający odporność.

Współczesne badania naukowe potwierdzają jego właściwości lecznicze. Jak wynika z literatury dobrze udokumentowana została skuteczność Soplówki wobec komórek nowotworowych takich jak: białaczka, rak prostaty, rak wątroby oraz rak piersi. Za antynowotworowe właściwości Soplówki odpowiadają przede wszystkim polisacharydy oraz związki o charakterze lektyn. Z badań wynika również, że ekstrakty z Soplówki mogą hamować wzrost komórek rakowych jelita grubego. W literaturze tematu można znaleźć doniesienia o skuteczności Soplówki w leczeniu schorzeń żołądka i przewodu pokarmowego. Kompleks polisacharydów pozyskanych z tego grzyba skutecznie działał przeciw bakterii Helicobakter pylori, odpowiedzialnej za wiele schorzeń żołądka.

Do bardzo istotnych właściwości prozdrowotnych Soplówki zaliczyć należy jej właściwości w leczeniu schorzeń neurodegeneracyjnych. Badania potwierdziły korzystne jej oddziaływanie na zaburzenia poznawcze występujące w przypadku choroby Parkinsona i Alzheimera.

Najnowsze badania naukowe dotyczą możliwości wykorzystania Soplówki w leczeniu depresji. Obecnie depresja uznana jest za współczesną chorobę cywilizacyjną i występuje coraz częściej w społeczeństwie. Wykazano, że substancje bioaktywne pozyskane z owocników oraz grzybni Soplówki stymulują czynniki neurotroficzne takie jak NGF. Wykazano także ich wpływ na wydzielanie neuroprzekaźników takich jak serotonina i dopamina, oraz wykazały działanie przeciwzapalne, które w konsekwencji działają przeciwdepresyjnie. Do substancji odpowiedzialnych za te właściwości zalicza się sterole, hericenony oraz erinacyny.

Udowodniono również korzystne działanie Soplówki w przypadku leczenia cukrzycy.

Podsumowując warto raz jeszcze podkreślić, że Hericuim wykazuje bardzo szeroki zakres oddziaływań prozdrowotnych i może być wykorzystywaniu w profilaktyce oraz leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych współczesnego świata takich jak: nowotwory, choroby neurodegeneracyjne, choroby sercowo naczyniowe, cukrzyca oraz depresja. Warto więc włączyć ten smaczny grzyb do naszej codziennej diety.

Operacja pn.: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych bazujących na grzybach egzotycznych” mająca na celu dywersyfikację oferty firmy Planto Jacek Śledziewski oraz podniesienie jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Osiągnięcie założonego celu jest uzależnione od wdrożenia innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii produkcji suplementów diety bazujących na suszu grzybów egzotycznych oraz zestawów edukacyjnych do samodzielnej hodowli i upominków firmowych. Realizacja inwestycji przełoży się na utworzenie 2 miejsc pracy.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Unia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie